Nouveau Accenture

Starszy Programista Java (Oracle Xstore lub SAP GK POS)

  • Warsaw (Warszawa)
  • Conception / Génie civil / Génie industriel

Description de l'offre

Starszy Programista Java
(Oracle Xstore lub SAP GK POS)
Lokalizacja: Łódź
Czym będziesz się zajmować?
· Implementacją i testowaniem modułów dla systemów informatycznych zgodnie ze specyfikacją projektową; pomoc przy projektowaniu.
· Wsparciem przy integracji komponentów technicznych i aplikacji dla spełnienia wymogów biznesowych.
· Dostosowywaniem oraz weryfikowaniem systemu w celu utrzymania jego działania na poziomie zgodnym ze specyfikacją techniczną i funkcjonalną; zapewnienie wsparcia dla użytkowników.
· Realizacją planów konwersji i dokumentowanie możliwych udoskonaleń; identyfikowanie zakłóceń w procesach.
· Mentoring dla młodszych programistów w zespole projektowym.

Profil recherché

Qualifications :

Czego od Ciebie oczekujemy?
·  Minimum 2 lat doświadczenia w programowaniu w JAVA
·  Umiejętności programowania w innych językach (np.C#, C++) będzie dodatkowym atutem
·  Dobrej znajomości zagadnień bazodanowych i umiejętności programowania w SQL i/lub PL/SQL
·  Znajomości języka angielskiego na poziomie dobrym
·  Wysokich zdolności analitycznych
·  Umiejętności pracy w zespole

Co może być Twoim dodatkowym atutem?
·  Znajomość narzędzi: Jira, Bitbucket, Confluence, Jenkins
·  Znajomość narzędzi budowania projektów: Gradle, Maven, Ant
·  Doświadczenie w pracy z serwerem aplikacji i systemami Unix/Linux
·  Doświadczenie w pracy z jedną z Korporacyjnych Magistrali Usług, np. OSB, Talend

Co możemy Ci zapewnić?
·  Pracę w międzynarodowych zespołach gdzie zdobędziesz doświadczenie w efektywnym rozwiązywaniu prawdziwych problemów biznesowych.
·  Doświadczenie w jednej z największych na świecie firm doradztwa IT w projektach realizowanych dla klientów z całego świata.
·  Wsparcie w rozwoju kariery i kompetencji – dofinansowanie kursów i certyfikacji, dostęp do materiałów oraz platform e-learningowych, opiekę mentora, jasno zdefiniowaną ścieżkę kariery.
·  Pełen komfort pracy - prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, karnety sportowe, vouchery lunchowe, korporacyjną kartę kredytową American Express Gold
·  Elastyczny czas pracy oraz możliwość częściowej pracy zdalnej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania lub wysłanie CV na adres e-mail:

Jeśli ta oferta brzmi dla Ciebie interesująco, nie zwlekaj, zaaplikuj online już dziś.


W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu niezbędnym do realizacji procesu postępowania rekrutacyjnego przez Accenture. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Wyrażam również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez Accenture sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-121), przy ul. Siennej 39, NIP 526-00-15-900 (Administrator danych), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jednocześnie oświadczam, że przekazuje moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przeniesienia, w każdym czasie. Każdemu przysługuje prawo skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych”.

Kandydaci, którzy są obecnie zatrudnieni przez klienta Accenture lub inną firmę w jakikolwiek sposób powiązaną z Accenture mogą zostać wykluczeni z procesu rekrutacji.

Accenture nie dyskryminuje kandydatów ze względu na rasę, religię, kolor skóry, płeć, wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, lub jakiegokolwiek inne kryterium niedopuszczalne na podstawie polskiego prawa.