Giuseppe Azzaro - Wizbii Giuseppe Azzaro has published his/her professional profile on Wizbii. G A

Giuseppe Azzaro

Education & training

Sapienza University Of Rome

2004 - 2008 Rome, Metropolitan City of Rome HR / Training