E e

Elsa elsaseulvedaalgovia@gmail.com

40 ans • Titulcia

Résumé

Limpieza domestica, plancha domestica, barrendera, reponedora cuidadora personas mayores almacenamiento ect

Compétences

Limpieza DomesticaPLANCHA

Formations

E B G, Titulcia ( Madrid)

2008 - 2009 Licenciatura / Grado Titulcia, MadridServices à la personne

Mes qualités

Positif·ve