Nouveau Amazon

Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury (m/k)

  • Łódź (powiat Łódzki Wschodni)
  • Développement informatique

Description de l'offre

DESCRIPTION

Stanowisko zlokalizowane będzie w nowym budynku ok. 150 km od Warszawy.

Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba na stanowisku Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury pełni funkcję kierownika liniowego zespołu techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Gwarantuje ona wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez nadzorowanie realizacji całej konserwacji zapobiegawczej oraz przestrzegania wewnętrznych procesów i procedur.

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
· prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i efektywny sposób; współpraca z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań;
· wspieranie osoby na stanowisku Kierownik Działu Utrzymania Ruchu i Infrastruktury w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kierownictwem obiektu w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi;
· wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci i koncentracja na konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla naszych klientów wewnętrznych;
· zapewnienie wystarczającej kompetencji technicznej na obsługiwanych zmianach poprzez organizację programu szkoleniowego dla zespołu oraz zarządzanie jego realizacją;
· zarządzanie lokalnymi projektami lub wspieranie projektów realizowanych na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego;
· gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy.

Profil recherché

BASIC QUALIFICATIONS

PODSTAWOWE WYMAGANIA:
· duże praktyczne doświadczenie inżynierskie, obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami;
· tytuł licencjata na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna,chemiczna, mechaniczna lub budownictwa) uzyskany na akredytowanej uczelni lub
· duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych;
· doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi;
· zaawansowana umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym;
· doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP;
· zaawansowana obsługa programów komputerowych (MS Office, CAD).